Japonia-Polska. Porozumienie w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o transporcie... - M.P.2021.992 - OpenLEX

Japonia-Polska. Porozumienie w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o transporcie lotniczym. Tokio.1994.12.07.

Monitor Polski

M.P.2021.992

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 2021 r.

POROZUMIENIE
z dnia 22 lipca 2021 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o transporcie lotniczym, podpisanej w Tokio dnia 7 grudnia 1994 r.

Przekład

Warszawa, 22 lipca 2021 r.

Jego Ekscelencja

prof. Zbigniew Rau

Minister Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ekscelencjo,

Mam zaszczyt nawiązać do konsultacji władz lotniczych Japonii i Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w Nassau we Wspólnocie Bahamów dnia 6 grudnia 2016 roku, zgodnie z artykułem 14 i 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o transporcie lotniczym, podpisanej w Tokio dnia 7 grudnia 1994 roku (zwanej dalej "Umową").

Ponadto mam zaszczyt zaproponować, w imieniu Rządu Japonii, aby aktualny Załącznik do Umowy zastąpić Załącznikiem załączonym do niniejszej noty, na podstawie uzgodnienia dokonanego na wymienionych konsultacjach i zgodnie z artykułem 16 Umowy.

Jeżeli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej akceptuje powyższą propozycję, mam zaszczyt zaproponować, aby niniejsza nota wraz z notą Jego Ekscelencji będącą odpowiedzią, stanowiła Porozumienie między obu Rządami, które wejdzie w życie z dniem noty Jego Ekscelencji, stanowiącej odpowiedź.

Korzystam z okazji, aby przekazać Jego Ekscelencji wyrazy swojego wysokiego poważania.

Akio Miyajima

Ambasador Nadzwyczajny

i Pełnomocny Japonii

w Rzeczypospolitej Polskiej

ZAŁĄCZNIK

1. Trasy do eksploatacji w obu kierunkach przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Japonii:

(a) Tokio - Moskwa - dwa punkty w Europie (Uwaga 1) - punkty pośrednie (Uwaga 2) - punkty w Polsce - dwa punkty położone dalej w Europie (Uwaga 1) - punkty położone dalej (Uwaga 2).

(b) Punkty w Japonii inne niż Tokio - punkty pośrednie - punkty w Polsce - punkty położone dalej

Uwaga 1: Wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Japonii mogą obsługiwać tylko do dwóch punktów z "dwóch punktów w Europie" i "dwóch punktów położonych dalej w Europie"

Uwaga 2: " Punkty pośrednie" i "punkty położone dalej" mogą być obsługiwane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Japonii tylko w ramach współpracy na zasadzie dzielenia oznaczeń linii jako umowne przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze.

2. Trasy do eksploatacji w obu kierunkach przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Rzeczypospolitej Polskiej:

(a) Punkty w Polsce - Moskwa - punkty pośrednie (Uwaga) - Tokio - punkty położone dalej (Uwaga)

(b) Punkty w Polsce - punkty pośrednie - punkty w Japonii inne niż Tokio - punkty położone dalej.

Uwaga: "Punkty pośrednie" i "punkty położone dalej" mogą być obsługiwane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Rzeczypospolitej Polskiej tylko w ramach współpracy na zasadzie dzielenia oznaczeń linii jako umowne przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze.

3. Uzgodnione linie eksploatowane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony będą rozpoczynać się w punkcie położonym na terytorium tej Umawiającej się Strony, natomiast inne punkty na określonej trasie mogą być, według uznania wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego, omijane w jakimkolwiek locie lub we wszystkich lotach.

Przekład

Warszawa, 22 lipca 2021 r.

Jego Ekscelencja

Akio Miyajima

Ambasador Nadzwyczajny

i Pełnomocny Japonii

w Rzeczypospolitej Polskiej

Ekscelencjo,

Mam zaszczyt potwierdzić odbiór noty Jego Ekscelencji z dnia dzisiejszego, o następującej treści:

"Mam zaszczyt nawiązać do konsultacji władz lotniczych Japonii i Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w Nassau we Wspólnocie Bahamów dnia 6 grudnia 2016 roku, zgodnie z artykułem 14 i 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o transporcie lotniczym, podpisanej w Tokio dnia 7 grudnia 1994 roku (zwanej dalej "Umową").

Ponadto mam zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Japonii, aby aktualny Załącznik do Umowy zastąpić Załącznikiem załączonym do niniejszej noty, na podstawie uzgodnienia dokonanego na wymienionych konsultacjach i zgodnie z artykułem 16 Umowy.

Jeżeli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej akceptuje powyższą propozycję, mam zaszczyt zaproponować, aby niniejsza nota wraz z notą Jego Ekscelencji będącą odpowiedzią, stanowiła Porozumienie między obu Rządami, które wejdzie w życie z dniem noty Jego Ekscelencji, stanowiącej odpowiedź.

Korzystam z okazji, aby przekazać Jego Ekscelencji wyrazy swojego wysokiego poważania."

Mam zaszczyt zakomunikować Jego Ekscelencji w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął wymienioną propozycję Rządu Japonii i potwierdza, że nota Jego Ekscelencji oraz niniejsza nota stanowią Porozumienie między obu Rządami, które wejdzie w życie z dniem noty, będącej odpowiedzią.

Korzystam z okazji, aby przekazać Jego Ekscelencji wyrazy swojego wysokiego poważania.

Zbigniew Rau

Minister Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

ZAŁĄCZNIK

1. Trasy do eksploatacji w obu kierunkach przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Japonii:

(a) Tokio - Moskwa - dwa punkty w Europie (Uwaga 1) - punkty pośrednie (Uwaga 2) - punkty w Polsce - dwa punkty położone dalej w Europie (Uwaga 1) - punkty położone dalej (Uwaga 2).

(b) Punkty w Japonii inne niż Tokio - punkty pośrednie - punkty w Polsce - punkty położone dalej

Uwaga 1: Wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Japonii mogą obsługiwać tylko do dwóch punktów z "dwóch punktów w Europie" i "dwóch punktów położonych dalej w Europie"

Uwaga 2: " Punkty pośrednie" i "punkty położone dalej" mogą być obsługiwane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Japonii tylko w ramach współpracy na zasadzie dzielenia oznaczeń linii jako umowne przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze.

2. Trasy do eksploatacji w obu kierunkach przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Rzeczypospolitej Polskiej:

(a) Punkty w Polsce - Moskwa - punkty pośrednie (Uwaga) - Tokio - punkty położone dalej (Uwaga)

(b) Punkty w Polsce - punkty pośrednie - punkty w Japonii inne niż Tokio - punkty położone dalej.

Uwaga: "Punkty pośrednie" i "punkty położone dalej" mogą być obsługiwane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Rzeczypospolitej Polskiej tylko w ramach współpracy na zasadzie dzielenia oznaczeń linii jako umowne przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze.

3. Uzgodnione linie eksploatowane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony będą rozpoczynać się w punkcie położonym na terytorium tej Umawiającej się Strony, natomiast inne punkty na określonej trasie mogą być, według uznania wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego, omijane w jakimkolwiek locie lub we wszystkich lotach.