Art. 8. - Iran-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1976.12.04.

Monitor Polski

M.P.2003.4.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 1978 r.
Artykuł  8

Formalności celne

Paliwo i olej zawarte w zwykłych zbiornikach pojazdu jednej Umawiającej się Strony, wjeżdżającego czasowo na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jest zwolnione od należności i opłat wwozowych oraz od zakazów i ograniczeń przywozowych.

Czasowy wwóz części zamiennych dla naprawy określonego pojazdu wprowadzonego uprzednio na okres czasowy jest zwolniony od należności i opłat wwozowych oraz zakazów i ograniczeń przywozowych. Umawiające się Strony będą wymagać okazania dokumentów dotyczących czasowego wwozu tych części. Części zamienione będą albo zwolnione, zniszczone lub też wywiezione z powrotem pod nadzorem władz celnych.