Art. 4. - Iran-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1976.12.04.

Monitor Polski

M.P.2003.4.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 1978 r.
Artykuł  4

Przewozy ładunków

Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony mają prawo czasowego wprowadzania swoich pojazdów, z ładunkiem lub w stanie próżnym, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu przewozu ładunków zgodnie z następującymi zasadami:

a)
z każdego uzgodnionego punktu na terytorium jednej Umawiającej się Strony do każdego uzgodnionego punktu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony albo
b)
w tranzycie przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony.