Art. 14. - Iran-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1976.12.04.

Monitor Polski

M.P.2003.4.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 1978 r.
Artykuł  14

Agencje

Agencja polskich firm i instytucji transportowych w Iranie, jak również agencja irańskich firm i instytucji transportowych w Polsce będzie powierzona jednej z firm lub instytucji transportowych zatwierdzonych przez właściwe władze odpowiedniej Umawiającej się Strony.