Art. 12. - Iran-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1976.12.04.

Monitor Polski

M.P.2003.4.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 1978 r.
Artykuł  12

Komisja Mieszana

Tworzy się Komisję Mieszaną, składającą się z przedstawicieli obu Umawiających się Stron, w celu opracowywania postanowień szczegółowych i nadzoru nad właściwym wykonywaniem niniejszej umowy oraz rozwiązywania problemów, które mogą wyniknąć. Komisja będzie odbywać posiedzenia na wniosek każdej z Umawiających się Stron na przemian w Polsce i w Iranie. Komisja jest uprawniona do zmiany protokołu wyszczególnionego w artykule 11.