Art. 1. - Iran-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1976.12.04.

Monitor Polski

M.P.2003.4.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 1978 r.
Artykuł  1

Zakres zastosowania

Postanowienia niniejszej umowy będą mieć zastosowanie do przewozu pasażerów i ładunków, podczas którego punkt początkowy lub docelowy trasy przejazdu jest położony na terytorium jednej z Umawiających się Stron, albo w tranzycie przez to terytorium, pojazdami zarejestrowanymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.