§ 5. - Inwestycje priorytetowe.

Monitor Polski

M.P.1967.66.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1967 r.
§  5.
1.
Minister nadzorujący właściwe branżowe biuro projektów obowiązany jest na wniosek inwestora wyznaczyć dla każdej inwestycji priorytetowej generalnego projektanta (kierujące biuro projektów) zobowiązanego do opracowania dokumentacji inwestycji w terminach i zakresie wynikającym z harmonogramu realizacji inwestycji.
2.
Biura projektów, którym kierujące biuro projektów zleci wykonanie części dokumentacji projektowej inwestycji priorytetowych, obowiązane są do przyjmowania i wykonywania tych zleceń w pierwszej kolejności.