§ 4. - Inwestycje priorytetowe.

Monitor Polski

M.P.1967.66.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1967 r.
§  4.
1.
Projekt wstępny inwestycji priorytetowej, sporządzony zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, powinien określać w części ekonomicznej również nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji inwestycji towarzyszących i współzależnych, niezależnie od tego, jaki inwestor będzie te inwestycje realizował, oraz harmonogram ich realizacji, skoordynowany z inwestycją wiodącą. Zakres i terminy realizacji inwestycji współzależnych i towarzyszących powinny być w toku projektowania ustalone w uzgodnieniu z zainteresowanymi inwestorami.
2.
W harmonogramie realizacji inwestycji należy przewidzieć w pierwszej kolejności budowę tych obiektów trwałych (objętych projektem wstępnym), które będą przejściowo wykorzystywane jako obiekty zaplecza technicznego wykonawcy i które po wykorzystaniu będą przekazane na rzecz inwestora. W zbiorczym zestawieniu kosztów inwestycji (w części I rozdziale 1) należy przewidzieć nakłady na jednostadiową dokumentację niezbędną do budowy tych obiektów.
3.
Właściwy minister przedstawiając Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do zatwierdzenia projekt wstępny powinien równocześnie przedstawić:
1)
harmonogram opracowania dalszych stadiów dokumentacji inwestycji,
2)
dyrektywny harmonogram realizacji robót budowlano-montażowych przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych zadań inwestycyjnych,
3)
harmonogram dostaw podstawowych maszyn i urządzeń ze wskazaniem generalnych dostawców lub - w odniesieniu do dostaw z importu - harmonogram dostarczania podkładek projektowych,
4)
harmonogram opracowania dokumentacji i realizacji inwestycji towarzyszących i współzależnych.