§ 2. - Inwestycje priorytetowe.

Monitor Polski

M.P.1967.66.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1967 r.
§  2.
1.
Do inwestycji priorytetowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy o projektowaniu, planowaniu, finansowaniu i realizacji inwestycji ze zmianami zawartymi w niniejszej uchwale.
2.
Inwestycjom priorytetowym przysługuje pierwszeństwo w zakresie:
1)
realizacji zamówień na opracowanie dokumentacji inwestycji,
2)
zapewnienia wykonawstwa robót budowlanych i montażowych,
3)
dostaw maszyn i urządzeń zarówno krajowych, jak też z importu,
4)
zaopatrzenia materiałowo-technicznego.