§ 15. - Inwestycje priorytetowe.

Monitor Polski

M.P.1967.66.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1967 r.
§  15.
1.
Inwestorzy przedstawiają sprawozdania z realizacji inwestycji priorytetowych w zakresie i terminach określonych w instrukcji Głównego Urzędu Statystycznego. Dane do sprawozdań powinny być uzgodnione z generalnym wykonawcą.
2.
Ministerstwa nadzorujące inwestorów realizujących inwestycje priorytetowe obowiązane są do przedstawiania co kwartał Komisji Planowania przy Radzie Ministrów sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji priorytetowych wraz z oceną i wnioskami w terminie do dnia 20 po upływie kwartału sprawozdawczego.
3.
Ministerstwa nadzorujące przedsiębiorstwa wykonawcze obowiązane są do przedstawiania co kwartał Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oceny przebiegu realizacji inwestycji priorytetowych wraz z wnioskami w terminie do dnia 20 po upływie kwartału sprawozdawczego.
4.
Centrale banków finansujących obowiązane są do przedstawiania co kwartał Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oceny przebiegu realizacji inwestycji priorytetowych w terminie do dnia 24 po upływie kwartału sprawozdawczego.
5.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów obowiązany jest do przedstawiania Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji priorytetowych w terminie do dnia 30 po upływie kwartału sprawozdawczego, z uwzględnieniem również spraw wzrostu wartości kosztorysowych na podstawie informacji lub sygnałów nadsyłanych przez ministerstwa, prezydia wojewódzkich rad narodowych i Bank Inwestycyjny.