§ 11. - Inwestycje priorytetowe.

Monitor Polski

M.P.1967.66.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1967 r.
§  11.
Zobowiązuje się prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw do:
1)
zapewnienia wszechstronnej pomocy inwestorom i wykonawcom inwestycji priorytetowych w zakresie prac związanych z ich przygotowaniem i realizacją, a w szczególności w zakresie postępowania lokalizacyjnego, wywłaszczeń, kierowania w pierwszej kolejności pracowników do przedsiębiorstw budowlano-montażowych, zaopatrzenia w miejscowe materiały budowlane itp.,
2)
zapewnienia podstawowych usług komunalnych zarówno dla potrzeb budowy, jak też dla późniejszej prawidłowej eksploatacji wybudowanych obiektów z zachowaniem przepisów o udziale w kosztach inwestycji wspólnych,
3)
koordynowania inwestycji towarzyszących, a w szczególności inwestycji komunalnych i mieszkaniowych, pod względem zakresu rzeczowego oraz zgodności terminów ich oddawania do użytku i potrzebami przedsiębiorstw budowlano-montażowych realizujących inwestycje priorytetowe oraz z terminami uruchomienia obiektów produkcyjnych inwestycji priorytetowej.