§ 1. - Inwestycje priorytetowe.

Monitor Polski

M.P.1967.66.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1967 r.
§  1.
1.
Inwestycje centralne szczególnie ważne dla rozwoju gospodarki narodowej Rada Ministrów może zaliczyć do inwestycji priorytetowych.
2.
Inwestycje priorytetowe powinny obejmować:
1)
w zakresie budowy nowych zakładów - wszystkie zadania inwestycyjne w ramach jednego przedsięwzięcia (np. cały zakład przemysłowy),
2)
w zakresie rozbudowy istniejących zakładów - zadania inwestycyjne, które w sposób podstawowy decydują o rozbudowie zakładu.