Instytucja Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.1995.5.70

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 1995 r.

REZOLUCJA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 lutego 1995 r.
w sprawie instytucji Skarbu Państwa.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd do przedstawienia w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 1995 r. projektu ustawy o Skarbie Państwa i spójnej koncepcji zarządzania majątkiem państwowym i publicznym sektorem gospodarki.