Instrukcja pocztowo-celna.

Monitor Polski

M.P.1937.177.293

Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1937 r.