Instrukcja morsko - celna dla Urzędu Celnego w Gdyni. - M.P.1930.138.202 - OpenLEX

Instrukcja morsko - celna dla Urzędu Celnego w Gdyni.

Monitor Polski

M.P.1930.138.202

Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1930 r.