Inspektoraty dozoru technicznego. - M.P.1981.13.103 - OpenLEX

Inspektoraty dozoru technicznego.

Monitor Polski

M.P.1981.13.103

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGETYKI I ENERGII ATOMOWEJ
z dnia 19 maja 1981 r.
w sprawie inspektoratów dozoru technicznego.

Na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8, poz. 34) zarządza się, co następuje:
Tworzy się:
1)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, działający na obszarze:
a)
województwa białostockiego,
b)
województwa łomżyńskiego,
c)
województwa suwalskiego,
2)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej, działający na obszarze województwa bielskiego,
3)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy, działający na obszarze:
a)
województwa bydgoskiego,
b)
województwa toruńskiego,
c)
województwa włocławskiego,
4)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie, działający na obszarze województwa częstochowskiego,
5)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Dąbrowie Górniczej, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działający na części obszaru województwa katowickiego obejmującej miasta: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Zawiercie, miasta i gminy: Bukowno, Łazy, Ogrodzieniec, Olkusz, Siewierz, Wolbrom oraz gminy: Bobrowniki, Klucze, Mierzęcice, Pilica, Psary, Tąpkowice, Żarnowiec,
6)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, działający na obszarze:
a)
województwa elbląskiego,
b)
województwa gdańskiego,
7)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Gliwicach, z siedzibą w Gliwicach, działający na części obszaru województwa katowickiego obejmującej miasta: Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Knurów, Pyskowice, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski, Zabrze, miasta i gminy: Kuźnia Raciborska, Leszczyny, Toszek, Żory oraz gminy: Gaszowice, Gierałtowice, Godów, Górzyce, Krzanowice, Krzyżanowice, Lubomia, Łyski, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pilchowice, Rudziniec, Rudnik, Sośnicowice, Świerklany, Wielowieś,
8)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Gorzowie Wielkopolskim, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, działający na obszarze województwa gorzowskiego,
9)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, działający na części obszaru województwa katowickiego obejmującej miasta: Bytom, Chorzów, Jaworzno, Katowice, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, miasta i gminy: Brzeszcze, Chrzanów, Czechowice-Dziedzice, Libiąż, Pszczyna, Trzebinia oraz gminy: Babice, Pawłowice, Świerklaniec, Tworóg, Zebrzydowice, Zbrosławice,
10)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Kielcach, z siedzibą w Kielcach, działający na obszarze województwa kieleckiego,
11)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Koszalinie, z siedzibą w Koszalinie, działający na obszarze:
a)
województwa koszalińskiego,
b)
województwa słupskiego,
12)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, działający na obszarze województwa miejskiego krakowskiego,
13)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Lublinie, z siedzibą w Lublinie, działający na obszarze:
a)
województwa chełmskiego,
b)
województwa lubelskiego,
c)
województwa zamojskiego,
14)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, działający na obszarze:
a)
województwa miejskiego łódzkiego,
b)
województwa sieradzkiego,
c)
województwa skierniewickiego,
15)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie, działający na obszarze województwa olsztyńskiego,
16)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Opolu, z siedzibą w Opolu, działający na obszarze województwa opolskiego,
17)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, działający na obszarze:
a)
województwa kaliskiego,
b)
województwa konińskiego,
18)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Płocku, z siedzibą w Płocku, działający na obszarze:
a)
województwa ciechanowskiego,
b)
województwa płockiego,
19)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, działający na obszarze:
a)
województwa leszczyńskiego,
b)
województwa pilskiego,
c)
województwa poznańskiego,
20)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Piotrkowie Trybunalskim, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, działający na obszarze województwa piotrkowskiego,
21)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Radomiu, z siedzibą w Radomiu, działający na obszarze województwa radomskiego,
22)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, działający na obszarze:
a)
województwa przemyskiego,
b)
województwa rzeszowskiego,
c)
województwa tarnobrzeskiego,
23)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach, działający na obszarze:
a)
województwa bialskopodlaskiego,
b)
województwa siedleckiego,
24)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, działający na obszarze województwa szczecińskiego,
25)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Tarnowie, z siedzibą w Tarnowie, działający na obszarze:
a)
województwa krośnieńskiego,
b)
województwa nowosądeckiego,
c)
województwa tarnowskiego,
26)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Wałbrzychu, z siedzibą w Wałbrzychu, działający na obszarze:
a)
województwa jeleniogórskiego,
b)
województwa wałbrzyskiego,
27)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Warszawie, z siedzibą w mieście stołecznym Warszawie, działający na obszarze:
a)
województwa ostrołęckiego,
b)
województwa stołecznego warszawskiego,
28)
Inspektorat Dozoru Technicznego we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, działający na obszarze:
a)
województwa legnickiego,
b)
województwa wrocławskiego,
29)
Inspektorat Dozoru Technicznego w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze, działający na obszarze województwa zielonogórskiego.
Znosi się:
1)
Okręgowy Dozór Techniczny w Warszawie oraz podporządkowane mu następujące rejonowe dozory techniczne:
a)
Rejonowy Dozór Techniczny w Białymstoku,
b)
Rejonowy Dozór Techniczny w Kielcach,
c)
Rejonowy Dozór Techniczny w Lublinie,
d)
Rejonowy Dozór Techniczny w Łodzi,
e)
Rejonowy Dozór Techniczny w Olsztynie,
f)
Rejonowy Dozór Techniczny w Piotrkowie Trybunalskim,
g)
Rejonowy Dozór Techniczny w Płocku,
h)
Rejonowy Dozór Techniczny w Radomiu,
i)
Rejonowy Dozór Techniczny w Siedlcach,
j)
Rejonowy Dozór Techniczny w Warszawie,
2)
Okręgowy Dozór Techniczny w Katowicach oraz podporządkowane mu następujące rejonowe dozory techniczne:
a)
Rejonowy Dozór Techniczny w Bielsku-Białej,
b)
Rejonowy Dozór Techniczny w Częstochowie,
c)
Rejonowy Dozór Techniczny w Katowicach,
d)
Rejonowy Dozór Techniczny w Krakowie,
e)
Rejonowy Dozór Techniczny w Opolu,
f)
Rejonowy Dozór Techniczny w Rzeszowie,
g)
Rejonowy Dozór Techniczny w Tarnowie,
3)
Okręgowy Dozór Techniczny w Poznaniu oraz podporządkowane mu następujące rejonowe dozory techniczne:
a)
Rejonowy Dozór Techniczny w Bydgoszczy,
b)
Rejonowy Dozór Techniczny w Gdańsku,
c)
Rejonowy Dozór Techniczny w Gorzowie Wielkopolskim,
d)
Rejonowy Dozór Techniczny w Koszalinie,
e)
Rejonowy Dozór Techniczny w Ostrowie Wielkopolskim,
f)
Rejonowy Dozór Techniczny w Poznaniu,
g)
Rejonowy Dozór Techniczny w Szczecinie,
h)
Rejonowy Dozór Techniczny w Wałbrzychu,
i)
Rejonowy Dozór Techniczny we Wrocławiu,
j)
Rejonowy Dozór Techniczny w Zielonej Górze.
Inspektoraty dozoru technicznego wymienione w § 1 przejmą od znoszonych okręgowych i rejonowych dozorów technicznych wymienionych w § 2 ich prawa i obowiązki oraz zadania i środki do realizacji tych zadań na obszarze właściwości inspektoratów dozoru technicznego.
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o okręgowych dozorach technicznych i ich dyrektorach oraz rejonowych dozorach technicznych i ich kierownikach, rozumie się przez to odpowiednio inspektoraty dozoru technicznego i ich kierowników.
Traci moc zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 czerwca 1975 r. w sprawie okręgowych i rejonowych dozorów technicznych (Monitor Polski z 1975 r. Nr 21, poz. 132 i z 1979 r. Nr 14, poz. 84).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.