Informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2017 r.

Monitor Polski

M.P.2018.616

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 czerwca 2018 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2017 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2017 r.
Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, ciążył na 9 partiach politycznych, które miały prawo do otrzymywania subwencji z budżetu państwa na działalność statutową. Wszystkie zobowiązane do tego partie złożyły informacje finansowe z załączonym sprawozdaniem biegłego rewidenta.

Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1-9 do komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).

ZAŁĄCZNIKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE FINANSOWE PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1 Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik Nr 2 Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik Nr 3 Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Załącznik Nr 4 Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik Nr 5 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik Nr 6 Partia Zieloni (EwP 182)

Załącznik Nr 7 Twój Ruch (EwP 313)

Załącznik Nr 8 Wolność Janusza Korwin-Mikke (dawniej: KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja) (EwP 343)

Załącznik Nr 9 Partia Razem (EwP 353)

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJA FINANSOWA o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

Polskie Stronnictwo Ludowe

00-539 Warszawa ul. Piękna 3A

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

Unia Pracy

ul. Nowogrodzka 4, 00-513 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

INFORMACJA FINANSOWA o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

00-019 Warszawa, ul. Złota 9 lok.4

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

INFORMACJA FINANSOWA o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

02-018 Warszawa ul. Nowogrodzka 84/86

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

INFORMACJA FINANSOWA O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z TEJ SUBWENCJI WYDATKACH

PLATFORMA OBYWATELSKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

UL. WIEJSKA 12A, 00-490 WARSZAWA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

INFORMACJA FINANSOWA o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

PARTIA ZIELONI

Ul. Marszałkowska 53/46, 00-676 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

INFORMACJA FINANSOWA o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

Twojego Ruchu

w Warszawie, ul. Nowy Świat 39

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

INFORMACJA FINANSOWA o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

Wolność Janusza Korwin-Mikke

(dawniej KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja)

ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

INFORMACJA FINANSOWA o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

PARTIA RAZEM

UL. FRANCISZKA SALEZEGO JEZIERSKIEGO 7/LU 1, 00-457 WARSZAWA

grafika