Monitor Polski

M.P.2016.467

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 maja 2016 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2015 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 924 oraz z 2015 r. poz. 1064 i 1485) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2015 r.
Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 5 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Wszystkie zobowiązane do tego partie złożyły informacje finansowe z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta.

Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1-5 do komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE FINANSOWE PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1 Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik nr 2 Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Załącznik nr 3 Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik nr 4 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik nr 5 Twój Ruch (EwP 313)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencja oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

Polskie Stronnictwo Ludowe

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

INFORMACJA FINANSOWA

O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z TEJ SUBWENCJI WYDATKACH

PLATFORMA OBYWATELSKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

Twojego Ruchu

grafika