Monitor Polski

M.P.2019.977

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 października 2019 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. poz. 929), przyjmuje informację Rady Mediów Narodowych o jej działalności w 2018 roku.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".