Monitor Polski

M.P.2019.692

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje Informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.