Monitor Polski

M.P.2017.645

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje Informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.