Monitor Polski

M.P.2017.1042

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2017 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2017 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2017 r. wynoszą odpowiednio:
1) 35 522,10 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
- 2838,60 zł - od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.,
- 2953,30 zł - od 1 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r.,
- 3047,50 zł - od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.,
- 2954,50 zł - od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r.,
- 2979,00 zł - od 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
2) 65 969,10 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
- 5271,60 zł - od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.,
- 5484,60 zł - od 1 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r.,
- 5659,70 zł - od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.,
- 5486,90 zł - od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r.,
- 5532,30 zł - od 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.