Monitor Polski

M.P.2015.1116

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2015 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2015 r. wynoszą odpowiednio:
1) 32 911,10 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
- 2646,80 zł - od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r.,
- 2759,90 zł - od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r.,
- 2838,50 zł - od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.,
- 2698,50 zł - od 1 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r.,
- 2726,80 zł - od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
2) 61 119,90 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
- 4915,50 zł - od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r.,
- 5125,50 zł - od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r.,
- 5271,40 zł - od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.,
- 5011,40 zł - od 1 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r.,
- 5064,00 zł - od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.