Monitor Polski

M.P.2014.1128

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 19 listopada 2014 r.
w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2014 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2014 r. wynoszą odpowiednio:
1) 31 822,80 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
- 2556,20 zł - od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r.,
- 2676,40 zł - od 1 marca 2014 r. do 31 maja 2014 r.,
- 2726,80 zł - od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.,
- 2618,00 zł - od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r.,
- 2646,80 zł - od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;
2) 59 099,00 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
- 4747,30 zł - od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r.,
- 4970,40 zł - od 1 marca 2014 r. do 31 maja 2014 r.,
- 5063,90 zł - od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.,
- 4862,00 zł - od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r.,
- 4915,50 zł - od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.