§ 5. - Fundusz Rozwoju Telekomunikacji w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Monitor Polski

M.P.1979.1.2

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1979 r.
§  5.
Realizacja inwestycji z Funduszu Rozwoju finansowana jest do wysokości posiadanych środków tego funduszu.