§ 4. - Fundusz Rozwoju Telekomunikacji w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Monitor Polski

M.P.1979.1.2

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1979 r.
§  4.
Minister Łączności w porozumieniu z Ministrem Finansów ustali szczegółowe zasady ewidencji Funduszu Rozwoju.