§ 3. - Fundusz Rozwoju Telekomunikacji w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Monitor Polski

M.P.1979.1.2

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1979 r.
§  3.
1.
Ze środków Funduszu Rozwoju mogą być realizowane zadania inwestycyjne polegające na:
1)
budowie i rozbudowie telefonicznych central osiedlowych,
2)
budowie i rozbudowie sieci telefonii miejscowej wewnątrzstrefowej,
3)
modernizacji urządzeń telefonii miejscowej w osiedlach.
2.
Zadania inwestycyjne, o których mowa w ust. 1, nie mogą przekraczać wartości kosztorysowej 25 mln zł; w wyjątkowych wypadkach wartość kosztorysowa tych zadań może być podwyższona do 50 mln zł.
3.
Decyzje o podjęciu inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju podejmuje Minister Łączności, z tym zastrzeżeniem, że decyzje dotyczące inwestycji o wartości kosztorysowej ponad 25 mln zł mogą być podjęte za zgodą Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
4.
Zadania inwestycyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być realizowane ponad nakłady inwestycyjne określone dla resortu łączności w uchwale o narodowym planie społeczno-gospodarczym i mogą być wykonywane wyłącznie przez jednostki organizacyjne resortu łączności w ramach posiadanych środków bez angażowania potencjału wykonawczego przedsiębiorstw budowlano-montażowych podległych resortowi budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.