§ 1. - Fundusz Rozwoju Telekomunikacji w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Monitor Polski

M.P.1979.1.2

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1979 r.
§  1.
Tworzy się w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (PPTT) Fundusz Rozwoju Telekomunikacji, zwany dalej "Funduszem Rozwoju".