§ 6. - Finansowanie nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów. - M.P.1971.19.129 - OpenLEX

§ 6. - Finansowanie nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów.

Monitor Polski

M.P.1971.19.129

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1971 r.
§  6.
1.
Jeżeli inwestor wyznaczy taką kolejność wykonywania obiektów lub robót realizowanej inwestycji, która uniemożliwia wykonawcy ich wykorzystanie na potrzeby budowy, wówczas obowiązany jest pokryć dodatkowe koszty związane z wykonaniem odpowiednich obiektów i urządzeń o charakterze tymczasowym wymienionych w załączniku nr 1.
2.
Inwestora nie obciążają dodatkowe koszty wykonania obiektów tymczasowych wymienione w ust. 1, jeżeli uniemożliwienie wykorzystania obiektów inwestycyjnych na potrzeby wykonawcy wynika z konieczności ich wcześniejszego zagospodarowania przez inwestora.