§ 4. - Finansowanie nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów. - M.P.1971.19.129 - OpenLEX

§ 4. - Finansowanie nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów.

Monitor Polski

M.P.1971.19.129

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1971 r.
§  4.
Obiekty i urządzenia stałe, o których mowa w § 2 ust. 2, finansowane są ze środków inwestycyjnych wykonawców.