§ 11. - Finansowanie nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów. - M.P.1971.19.129 - OpenLEX

§ 11. - Finansowanie nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów.

Monitor Polski

M.P.1971.19.129

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1971 r.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do umów zawieranych w sprawie inwestycji rozpoczynanych po dniu 31 marca 1971 r.