Finansowanie kosztów urządzania terenów przeznaczonych na cele budowlano mieszkaniowe.

Monitor Polski

M.P.1938.133.232

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1938 r.