Fala przemocy w Kosowie. - M.P.2004.19.331 - OpenLEX

Fala przemocy w Kosowie.

Monitor Polski

M.P.2004.19.331

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 maja 2004 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie fali przemocy w Kosowie

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zaniepokojenie narastającym konfliktem w pozostającej pod międzynarodową administracją części Serbii i Czarnogóry - Kosowie.
Potępiamy akty przemocy, czystki etniczne oraz wszelkie przejawy fanatyzmu i nienawiści. Polska opinia publiczna jest wstrząśnięta licznymi przypadkami niszczenia i bezczeszczenia świątyń chrześcijańskich.

Potwierdzamy gotowość współdziałania z państwami, narodami i rządami, których celem jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom Kosowa prawa powrotu do swych domów oraz prawa do życia w pokoju.