§ 7. - Eksploatacja elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1970.26.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1973 r.
§  7.
Spawarki i zgrzewarki zasilane prądem jednofazowym powinny być możliwie równomiernie rozdzielane na trzy fazy sieci zasilającej.