§ 6. - Eksploatacja elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1970.26.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1973 r.
§  6.
1.
Spawarki i zgrzewarki należy lokalizować możliwie najbliżej miejsca spawania (zgrzewania).
2.
Przy użytkowaniu spawarek należy stosować przewody spawalnicze o długości i przekroju dostosowanym do największego prądu spawania.