§ 4. - Eksploatacja elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1970.26.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1973 r.
§  4.
1.
W spawarkach i zgrzewarkach, w których stosuje się chłodzenie wodne, należy zapewnić stałą szczelność i dobry stan połączeń w instalacji wody chłodzącej, w celu niedopuszczenia do wzrostu temperatury i przecieków mogących spowodować zwarcia lub uszkodzenia w obwodzie elektrycznym, transformatorze lub innych częściach urządzenia.
2.
Woda doprowadzona do instalacji chłodzącej nie powinna zawierać szkodliwych zanieczyszczeń mechanicznych oraz powodujących przedwczesne zużycie instalacji chłodzącej.