§ 17. - Eksploatacja elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1970.26.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1973 r.
§  17.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.