§ 15. - Eksploatacja elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1970.26.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1973 r.
§  15.
Ruch spawarki lub zgrzewarki powinien być wstrzymany w razie powstania zagrożenia dla zdrowia i życia obsługi oraz stwierdzenia uszkodzeń lub zakłóceń uniemożliwiających normalną eksploatację urządzenia, a w szczególności w razie stwierdzenia:
1)
nadmiernego nagrzewania się części urządzenia,
2)
pojawienia się dymu lub ognia,
3)
wzrostu różnicy temperatur ponad wartość podaną w dokumentacji fabrycznej między temperaturą wody wypływającej i wpływającej do chłodnicy lub odpowiedniego układu chłodzenia,
4)
zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych lub objawów świadczących o wewnętrznych uszkodzeniach.