§ 14. - Eksploatacja elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1970.26.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1973 r.
§  14.
Wyciąg z instrukcji o eksploatacji określający podstawowe czynności związane z obsługą spawarek i zgrzewarek należy doręczyć za pokwitowaniem pracownikom obsługującym spawarki i zgrzewarki ruchome.