§ 11. - Eksploatacja elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1970.26.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1973 r.
§  11.
1.
Spawarki i zgrzewarki należy wyłączać spod napięcia w razie dłuższej przerwy w ich pracy.
2.
Przeglądy oraz czynności konserwacyjne i remontowe należy wykonywać po uprzednim wyłączeniu spawarki lub zgrzewarki spod napięcia.