§ 1. - Eksploatacja elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1970.26.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1973 r.
§  1.
1. 1
Zarządzenie określa szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek, użytkowanych w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
2.
Zarządzenie dotyczy spawarek prostownikowych jedno- i wielostanowiskowych oraz spawarek transformatorowych i wirujących, z tym że w odniesieniu do spawarek wirujących z napędem innym niż silnik elektryczny zarządzenie dotyczy tylko źródła prądu spawania.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 września 1973 r. (M.P.73.43.258) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 października 1973 r.