§ 4. - Egzamin na stanowisko rzecznika patentowego.

Monitor Polski

M.P.1963.47.237

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1963 r.
§  4.
1.
Komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 3, składa się z Prezesa Urzędu Patentowego lub jego zastępcy jako przewodniczącego oraz z ośmiu członków, w tym dwóch rzeczników patentowych.
2.
Członków Komisji Egzaminacyjnej wyznacza Prezes Urzędu Patentowego.