§ 10. - Egzamin na stanowisko rzecznika patentowego.

Monitor Polski

M.P.1963.47.237

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1963 r.
§  10.
1.
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół.
2.
Protokół egzaminacyjny podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej.