Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1935.277.

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 1935 r.