Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1935.239.

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 października 1935 r.