Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1935.235.

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 października 1935 r.