Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1935.270.

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 listopada 1935 r.