Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1935.90.

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 kwietnia 1935 r.