Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1935.195.

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 sierpnia 1935 r.