Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1935.188.

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 sierpnia 1935 r.